Информация

Твърде малко се знае за етимологията на това заболяване. Приема се, обаче, че се предава определено предразположение към страданието, което определя тези болни като "възприемчиви" към външни и вътрешни фактори, които обуславят възникването на мигренозните пристъпи при тях. По-често боледуват жените. Преобладават болните в активна творческа възраст между 30 и 50 години.

Най-честата клинична картина включва пристъпи от главоболие с продължителност от 4 до 72 часа, едностранна локализация, пулсиращ характер, усилващо се при обичайна физическа активност с гадене и/или повръщане, фото - и/или фонофобия.

Както и при другите неврологични заболявания диагнозата на мигрената се поставя след прецизно снета анамнеза и извършване на соматичен и неврологичен преглед. Необходимо е мигренозното главоболие да се отдиференцира от другите видове главоболие и да се извършат някои параклинични изследвания /СТ на главния мозък, доплерова сонография ЕЕГ/.

Лечението обхваща лечение на самите пристъпи /прекъсване или намаляване на главоболието и съпътстващите симптоми, когато пристъпът вече е започнал/ и профилактика на пристъпите /намаляване на честотата и интензивността на пристъпите/. От голямо значение има отстраняването на отключващите фактори - отказ от тютюнопушенето, постоянна дневна активност, изключване от менюто на храни или подправки, за които сме убедени, че провокират пристъпите. Не по-малко важно е и немедикаментозното лечение - в това число и лазертерапията.

Кабинет в ДКЦ