Информация

При миотендинит се получава увреждане в зоната на прехода сухожилие - мускул. Среща се относително рядко и за получаването му от микротравматизиращи фактори е необходимо по-продължително въздействие. Болковите прояви са свързани само с активните движения или с натиск в областта над мястото на сухожилно-мускулната връзка. Най-често се засягат екстензорите /разгъвачите/ на китката и пръстите.

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ