Информация

Изгарянето е често срещано увреждане, което в много случаи е подценено от пациента, а понякога и от лекари, даващи медицинска помощ в неспециализирани болници и отделения. Кожата е най-големият и сложен орган в човешкото тяло, който изпълнява много важни функции – осигурява преграда между вредните микроорганизми и неблагоприятните фактори на околната среда и човешкото тяло. Тя поддържа имунитета, регулира телесната температура и помага за запазването на постоянния състав на телесните течности. Кожата има сетивни и ред други важни функции. Когато имаме изгаряне, кожата нарушава своята цялост и не може да изпълнява функциите си. Ако процентът на изгарянето е висок, човешкото тяло не може да компенсира нарушените функции, настъпват болестни изменения във всички органи и системи и при неправилно лечение прогнозата е доста негативна. При неадекватно лечение дори при малките изгаряния, настъпват трайни последици от естетично и функционално естество. Лечението на термичната травма изисква комплексен интердисциплинарен подход и отлично подготвени специалисти.

Консервативно лечение
На консервативно лечение подлежат повърхностните изгаряния (I и II степен), които се очаква да епителизират в срок от две-три седмици. Това лечение включва хидропроцедура и хирургично отстраняване на всички мъртви тъкани, като интервенцията се осъществява, естествено, с упойка. На увреденото място се поставя препарат с локално действие, като често това са специализираните превръзки, които съдържат нанокристално сребро. Среброто е мощен антисептик и запазва раната от инфектиране до нейното заздравяване. След пълна епителизация се препоръчва хидратация на засегнатото място и предпазване от пряка слънчева светлина за срок от минимум шест месеца.

Операривно лечение
На оперативно лечение подлежат дълбоките изгаряния (II и III степен). Под обща анестезия се извършва хирургическо отстраняване на мъртвите тъкани и покриване на раните със свободна кожна автотрансплантация с пълнослоен или разцепен дермален автотрансплантат. При ограничени изгаряния е възможно покриване на дефекта с локални тъкани. В следоперативния период се спазва строг хигиенно-диетичен режим, максимално рано се започва рехабилитация.

Вижте още: Сектор за малки и средни по площ изгаряния МБАЛ ВИТА

 

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ