Информация

Често заболяване е и Рахитът, който е болест на бързия растеж. Затова той се среща при бебетата и малките деца до 3-годишна възраст. Изразява се с костни промени - голяма глава с отворена голяма фонтанела, рахитични гривни, рахитична броеница на гръдния кош, изкривяване на крачетата, изпотяване, неспокойствие и нервност. При това заболяване трябва да се преогледа профилактиката с витамин Д и храненето на детето.

Кабинет в ДКЦ