Информация

- Възстановяване на гърда след частична или пълна ампутация

- Възстановяване на ареоли и зърна

- Възстановяване на ухо при частична или пълна липса

- Корекция на нос след вродена или травматична патология