Информация

Селективна остеоиндукция може да предотврати ендопротезирането на тазобедрената става.

От няколко месеца ортопедичният екип на МБАЛ „Вита”, начело с д-р Чанко Чанков, прилага иновативен оперативен метод, чрез който до голяма степен се предотвратява бъдещо ендопротезиране на тазобедрената става.

Селективната остеоиндукция е показана при пациенти, страдащи от асептична некроза на главата на бедрената кост и фрактури на шийката на бедрената кост. Именно това са и едни от най-честите причини за ранно ендопротезиране.

В ортопедичната практика е доказано, че около 10% от случаите на ендопротезиране на тазобедрената става са в следствие на асептична некроза и около 30% след фрактура на бедрената шийка. Фрактурата на бедрената шийка е една от най-често срещаните фрактури при пациенти над 65-годишна възраст, която води до продължително възстановяване (3-6 месеца) и висока смъртност.

В случаите на асептична некроза стандартните оперативни методи само забавят процеса на разрушаване на костта.

Селективната остеоиндукция е сравнително нов метод, който преодолява голяма част от недостатъците на другите оперативни методи и има много висока успеваемост. В болница „Вита” подходът е пренесен от Италия, където имат най-голям опит с него (повече от 1 година).

Методът на селективната остеоиндукция се състои в 3 основни стъпки:
1.Изготвяне на биологичен продукт от периферна кръв на пациента
2.Поставяне на специален фенестриран имплант
3.Инжектиране на биологичния продукт

Предимствата не метода пред досегашните оперативни техники:
Ранно раздвижване и натоварване на ставата (след 2-ри постоперативен ден)
Миниинвазивен подход (разрез 3-4 см)
Съкратено оперативно време (15-30 мин.)
Незначителна кръвозагуба (30-50 мл)
Понижени общооперативни рискове (инфекция, тромбоза, постоперативна болка и др.)
Възможност за самообслужване на пациента още в деня след операцията
Кратък болничен престой (1-2 дни)

 

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ

Специалисти