Информация

Обикновено децата с намалено зрение, което не е коригирано, са неспокойни, разсеяни, успехът им в училище е по-слаб. При наличие на късогледство четат и гледат телевизия от близо. Те виждат ясно на близко разстояние, но не виждат добре надалеч, като примижавайки до известна степен подобряват зрението си. При децата с далекогледство са характерни следните оплаквания: главоболие, болки в слепоочията, световъртеж. Не са редки случаите на зачервяване и образуване на люспи по миглените ръбове на такива деца. Често повтарящите се ечемици също могат да се дължат на некоригирано далекогледство. Може да има и "скрито" далекогледство. На деца с нормално зрение, но с някои от гореописаните оплаквания, при разширяване на зениците може да се открие голям диоптър далекогледство дори до 4-5 г. Наличието на астигматизъм дава почти същите оплаквания. Ако децата имат някои от горепосочените оплаквания, това е достатъчен повод да бъдат заведени веднага на очен лекар. Единични са все още случаите, когато родители, носещи очила, водят децата си за проверка на зрението, а това трябва да стане практика.

Какви са основанията за тази препоръка? Бе направено проучване /в детски очен кабинет/ на наследствеността, срещана при рефракционни аномалии с и без кривогледство. Бяха изследвани 90 семейства на диспансеризирани деца. Установи се висок процент наследственост. В 56% се откри аномалия в рефракцията и на друг член от семейството. Прави впечатление голямата наследственост при късогледство - 66.6% и астигматизъм - 75%, като аномалиите са почти от един и същи вид. Това задължава и нас лекарите да настояваме родители с високи рефракционни аномалии да водят децата си за профилактични очни прегледи. Ранното откриване на аномалиите в зрението на децата има изключително важно значение за правилната ориентировка по отношение на бъдещата им професия.

Кабинет в ДКЦ