Информация

Микробиологично изследване на фецес
За микробиологично изследване се използва проба от фекалии. Урина и кръв не трябва да влизат във фекалната проба. За манипулацията се използват чисти пособия и стерилни консумативи.

За вземането на проба от фекалии се използва стерилен контейнер за фецес (купува се от аптеката). Необходимото количество фецес е 3–5 гр., колкото грахово зърно, а при течни фекални маси до 2-3 мл. Извършва се хигиенен тоалет на аналната област, последван от измиване на ръцете с вода и сапун. Преди самата манипулация се подготвя чиста повърхност за екстрахиране на фекалиите. При отделянето на фекалните маси върху подготвеното за целта място се внимава те да не се смесват с урина. Отваря се внимателно стерилният контейнер, като не се докосват вътрешните му стени и частта от капачката, върху която е фиксирана малка лъжичка. Фекалната проба се взема с помощта на лъжичката, от подходящото място и в подходящото количество. Взетият материал за изследване внимателно се поставя в контейнера и капачката се затваря плътно. Пробата се доставя в микробиологичната лаборатория непосредствено след манипулацията. При кърмачета фекална проба се взема направо от пелените.

Перианален отпечатък за ентеробиоза
Пробата от секрет от перианалните гънки може да бъде взета чрез перианален отпечатък или чрез перианално остъргване. Манипулацията се извършва сутрин, преди хигиенен тоалет на аналната област и преди дефекация. При вземането на секрет от перианалните гънки, особено при деца, е препоръчително да участва асистент. Използват се чисти пособия и консумативи;

За вземането на пробата са необходими прозрачна скоч – лента с ширина до 2 см и дължина около 10 см и предметно стъкло (купува се от аптеката). Преди самата манипулация се подготвят необходимите пособия, поставени върху чиста повърхност. Избира се подходяща поза - при възрастен: в клекнало положение, при деца: в лежаща странична поза с прибрани към тялото крака. Разтварят се глутеусите, така че да се открие входа на ануса. Прозрачната скоч – лента, обърната с лепящата част към ануса, се притиска плътно върху перианалните гънки. Целта е върху скоч – лентата да полепнат ентеробиозните яйца. Скоч – лентата внимателно се отлепва от перианалната област; Веднага се залепва добре от същата страна, с която е била прилепена към ануса, върху предметното стъкло. Извършващият манипулацията внимателно измива ръцете си с вода и сапун. Предметното стъкло с взетата чрез перианален отпечатък проба /т.е. със залепената върху него скоч - лента/ се доставя в лабораторията непосредствено след манипулацията.
 

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ