Информация

Как да разберем, че страдаме от хипертония?

Най-честите оплаквания при повишено артериално налягане (АН) са: главоболие, “напрежение в главата“, шум в ушите, краткотрайно притъмняване пред очите, световъртеж, нарушено равновесие, тежест в гърдите, стягане в областта на шията и др.

Ако наблюдавате подобни прояви, задължително си измервайте кръвното налягане 3-4 пъти седмично, като е препоръчително някои от измерванията да са в момент, когато нямате оплаквания.

В част от случаите с хипертония, включително и високостепенна, няма оплаквания. Пациентите се чувстват добре, намират се в добра кондиция и не знаят за съществуването на проблема. В тези случаи установяването на хипертонията става случайно – при профилактичен преглед, случайно измерване на АН, а нерядко и по повод на настъпило усложнение.

Единственият начин да се установи наличието на хипертония е да се измерва артериалното налягане. Това е особено важно за мъже над 40 г. възраст, жени в менопауза, деца на хипертоници, особено ако са обременени по бащина и майчина линия, лица с диабет, затлъстяване, бъбречни, ендокринни и системни заболявания (амилоидоза, лупус и др.). Понякога може да е необходимо провеждането на 24-часово мониториране на АН (Холтер).

Кои стойности на артериалното налягане се приемат за високи?

В обществото има погрешно мнение, че нормата за артериално налягане зависи от възрастта. За всички възрасти стойностите над 140 mm Hg за систолното (горна граница) и над 90 mm Hg за диастолното (долна граница) налягане са високи.

При пациенти с диабет и други сърдечно-съдови рискови фактори (нарушен липиден баланс, пушене, затлъстяване, метаболитен синдром) за нормални се приемат стойности под 130 mm Hg за систолното налягане и под 85 mm Hg за диастолното.

Какво да направим, ако измерим повишено артериално налягане?

Еднократното измерване на повишени стойности на АН все още не означава хипертония. Редно е да се направят още няколко измервания в рамките на същия ден и през следващите 2-3 дни. Диагноза „хипертонична болест” се поставя, когато се установят повишени стойности при поне 3 измервания, проведени по време на поне 2 прегледа.

Ако сте установили повишено артериално налягане при няколко измервания, непременно посетете личния си лекар за допълнителни изследвания и преценка на поведението. Възможно е евентуално започване на лекарствено лечение.

Колко дълго трябва да се пият лекарствата за кръвно налягане?

Лечението на хипертонията е продължително, често без прекъсване до края на живота. Прекъсване на лечението може да се предприеме, когато АН се понижи прекомерно през летните месеци, при промяна на местожителството (пътуване в чужбина), значително понижаване на телесното тегло, предписване на медикаменти за други заболявания (на простатата, неврологични и др.). Прекъсването на лечението или промяна в дозировката на лекарствата не трябва да става самоволно, а само след консултация с лекар.

Приемането на лекарства не означава успешно лечение. След започване на лечение с медикаменти, задължително трябва да се проследи ефектът от тях, като се контролират периодично стойностите на АН.

Какъв апарат за кръвно налягане да се използва?

За измерване у дома могат да се използват различни апарати:
Електронни, измерващи автоматично АН - удобни са за използване и самостоятелно измерване
Апарати с ръчно напомпване и използване на слушалка - изискват известен опит, а често и помощ от второ лице

Не се препоръчва рутинно използване на електронни апарати, измерващи АН на китката (тип часовник), особено при лица над 60 г.

Как се постъпва, ако при няколко поредни измервания апаратът показва различни стойности?

Нормално е при различни измервания, макар и направени през кратък интервал от време, стойностите на АН да са различни. По правило измерването трябва да става след 3-5 минути почивка в седнало или легнало положение. Правят се 3 поредни измервания през 3-5 минути, без да се променя положението на тялото и без да има напрежение в мускулатурата. За реална стойност се приема средната стойност от второто и третото измерване.

Кабинет в ДКЦ