Информация

При „перкутанната хирургия“ хирургичната операция се извършва чрез мини дупки с големина около 5 мм. Много заболявания при различни стави се лекуват понастоящем посредством мини-инвазивен достъп, но по-специално това важи за цялата патологията на предната част на стъпалото: халукс валгус, болка в областта на метатарзалните кости, пръст-чукче. Изисква се специален инструментариум, ефективен и предназначен специално за перкутанни хирургически операции. Целта на интервенцията е да бъде извършено възстановяване на анатомията, и следователно и на морфологията, по начин, че да бъдат максимално най-близо до теоретично нормалния им вид. Естетичният ефект е просто последица от възстановяването им и не трябва да се превръща в основна цел, тъй като ортопедичната хирургическа намеса е функционална, а не естетическа. За тази цел се извършват хирургични фрактури (остеотомии), които имат за цел да намалят дистанцията между първите две метатарзалните кости, тоест метатарзалния ъгъл, който обикновено е със стойност от около 12 градуса, но при халукс валгус значително се увеличава, достигайки много високи стойности, от 20-25 градуса и повече в най-тежките случаи.

Съществуват различни видове корекции
Изборът се извършва според вида на корекцията, която е необходимо да бъде изпълнена и въз основа на преференциалния избор от страна на хирурга. В редки случаи не е възможно извършването на перкутанната техниката и е необходимо да се прибегне до по-традиционни техники, но отново мини-инвазивни (т.е. мини разрези, които не надвишават 3-4 см).

Операцията се извършва под спинална или локорегионална анестезия. Хоспитализацията е много кратка и непосредствено след това пациентът може да ходи.

Предимства на перкутанната хирургия
- намаляване на следоперативната болка, сравнително по-бързо излекуване, голяма бързина при изпълнение на операцията, с изключително кратки хирургични срокове (около 10 минути за един крайник, когато случаят не е сложен, около 15-20 минути за един краайник при много сложен случай)


Възможни усложнения
-възпаление, флебит, отичане в продължение на няколко месеца, които обикновено се разрешават с подходяща следоперативна терапия. По-конкретно: подуването (отокът) и намаляването на чувствителността, както и леката загуба на възможност за движение на пръстите, в случай на корекция на пръст-чукче, предизвикват значителни притеснения у пациентите, които трябва да бъдат информирани, че това е изключително често явление за първите 3-4 месеца и че всичко това постепенно ще отмине.

ВАЖНО: Не съществуват реални провали при операцията, но при 2-3% от случаите може да има дискомфорт или да се наложи малък „ретуш“ под местна упойка.

Болничен престой
След хирургичната интервенция престоят в МБАЛ „Вита“ е три дни. Д-р Пинторе прави лична визита на всеки пациент в деня след операцията и дава указания за периода до следващата  среща с него – един месец след операцията.  Визитата, последваща операцията, е безплатна за пациента.

Постоперативен период
Пациентът ще може да ходи веднага, с помощта на специална обувка (напр. т.нар. обувка Барук или подобни на нея), която се използва до сваляне на превръзката (около 45 дни).

Извършената хирургична корекция ще бъде фиксирана с помощта на метална игла (Киршнерова игла), която бива поставена за период от 30 дни.

Проследяването
Като пациент на болница „Вита“, след операцията за Вас ще продължат да се грижат и специалистите в кабинета по ортопедия и травматология. За датата и часа на следоперативната консултация с д-р Пинторе ще бъдете уведомени своевременно.

Контролните прегледи се извършват при следната последователност:

7 дни след операцията: превръзка (МБАЛ „Вита“)
15 дни след операцията: сваляне на конци (МБАЛ „Вита“))
30 дни след операцията: сваляне на Киршнерова игла (не е болезнено) и превръзка (МБАЛ „Вита“), д-р Пинторе)
60 дни след операцията: клиничен преглед (МБАЛ „Вита“), д-р Пинторе).
За пациентите, които живеят далеч от София, броят на контролните прегледи може да бъде намален, като извършването на превръзките и свалянето на конците може да бъде поверено на личния лекар, съответно на седмия и на петнадесетия ден след операцията.

Възстановяването
Възстановителният период е индивидуален процес, взависимост от степента на деформация на стъпалото, възрастта на пациента, съпътстващите заболявания (ако има такива) и теглото. Препоръчително е да предвидите поне един месец покой или в краен случай по-лек режим на натоварване на стъпалото, като системно редувате с хоризонална позиция на крака.

ВАЖНО!
Не всички пациенти ще могат да носят нормални обувки на втория месец след операцията поради честите отоци, като това не бива да се превръща в причина за безпокойство, както и не е нужно да се притеснявате от синия цвят на крака в дните след хирургичната интервенция, който се дължи на хематома, които се издига към повърхността.
Обикновено за период от около 45-60 дни след операцията шофирането е затруднено.
Връщането на работа зависи от вида на това, с което се занимавате: в рамките на няколко седмици – в случай на заседнал начин на работа, до няколко месеца – в случай на заетост, която изисква физически усилия.
Спорт, при който не се изисква бягане и скачане, може да бъде възстановен от втория месец след операцията.
За спортни дейности, които изискват бягане и скачане, интервалът ще бъде по-дълъг, около 3-6 месеца.
Освен провеждането на противовъзпалителната терапия е важна и антибиотичната профилактика за тромбоемболизъм т.е. когато не ходите, да се грижите да държите крайника в повдигнато положение, с цел предотвратяване на лимфостаза, благоприятстване на венозното кръвообращение и намаляване на отока.

Хубаво е, когато сте в покой, самостоятелно и веднага да правите упражнения за пасивната подвижност на пръстите.

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ