Информация

При перкутанната хирургия операцията се извършва под спинална или локорегионална анестезия. Хоспитализация е много кратка и непосредствено след това пациентът може да ходи с помощта на специална обувка (т.нар. обувка Барук или подобни на нея), която се използва до сваляне на превръзката (около 45 дни).

Перкутанната хирургия е модерна хирургическа намеса, която дава отлични резултати в 97-98 % от случаите и едва в 2-3% е възможно да има леки остатъчни неточности или сериозни усложнения, които обикновено могат лесно да бъдат коригирани, или чрез медикаментозно лечение, или с обикновен ретуш под местна упойка.

При „перкутанната хирургия“ хирургичната операция се извършва чрез мини дупки с големина около 5 мм. Много заболявания при различни стави се лекуват понастоящем посредством мини-инвазивен достъп, но по-специално това важи за цялата патологията на предната част на стъпалото: халукс валгус, болка в областта на метатарзалните кости, пръст-чукче. Изисква се специален инструментариум, ефективен и предназначен специално за перкутанни хирургически операции. Целта на интервенцията е да бъде извършено възстановяване на анатомията, и следователно и на морфологията, по начин, че да бъдат максимално най-близо до теоретично нормалния им вид. Естетичният ефект е просто последица от възстановяването им и не трябва да се превръща в основна цел, тъй като ортопедичната хирургическа намеса е функционална, а не естетическа. За тази цел се извършват хирургични фрактури (остеотомии), които имат за цел да намалят дистанцията между първите две метатарзалните кости, тоест метатарзалния ъгъл, който обикновено е със стойност от около 12 градуса, но при халукс валгус значително се увеличава, достигайки много високи стойности, от 20-25 градуса и повече в най-тежките случаи.

Съществуват различни видове корекции!

Изборът се извършва според вида на корекцията, която е необходимо да бъде изпълнена и въз основа на преференциалния избор от страна на хирурга. В редки случаи не е възможно извършването на перкутанната техниката и е необходимо да се прибегне до по-традиционни техники, но отново мини-инвазивни (т.е. мини разрези, които не надвишават 3-4 см).

Операцията се извършва под спинална или локорегионална анестезия. Хоспитализацията е много кратка и непосредствено след това пациентът може да ходи.

Предимства на перкутанната хирургия
- намаляване на следоперативната болка, сравнително по-бързо излекуване, голяма бързина при изпълнение на операцията, с изключително кратки хирургични срокове (около 10 минути за един крайник, когато случаят не е сложен, около 15-20 минути за един краайник при много сложен случай)

Възможни усложнения:

-възпаление, флебит, отичане в продължение на няколко месеца, които обикновено се разрешават с подходяща следоперативна терапия. По-конкретно: подуването (отокът) и намаляването на чувствителността, както и леката загуба на възможност за движение на пръстите, в случай на корекция на пръст-чукче, предизвикват значителни притеснения у пациентите, които трябва да бъдат информирани, че това е изключително често явление за първите 3-4 месеца и че всичко това постепенно ще отмине.

ВАЖНО: Не съществуват реални провали при операцията, но при 2-3% от случаите може да има дискомфорт или да се наложи малък „ретуш“ под местна упойка.

Научете повече за интервенцията по отстраняване на Hallux Valgus:


 

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ