Информация

Много често в бита, работата или спорта се говори за пренапрежение, претоварване, преразтягане на мускули, сухожилия и ставни връзки. В повечето случаи зад тези, придобили популярност определения и не винаги използувани правилно и на място, се крият различни по същността и произхода си заболявания и последици от остра травма или хронична микротравматизация на опорно-двигателния апарат.

В опорно-двигателния апарат взeмат участие: костите, свързани една с друга в стави; мускулите, сухожилията и техните обвивки; нервната система. Ставите са обградени отвсякъде със ставна капсула, изпълнена със ставна /синовиална/ течност и са подсилени със ставни връзки. Всеки мускул има начално залавно място върху кост, мускулно тяло, сухожилие и крайно залавно място. Между мускулите и костите на много места се разполагат малки торбички /бурси/, изпълнени със слизеста течност, която улеснява движенията.

Във всяко едно от тези звена при определени условия може да се развие небактериално /асептично/ възпаление. Условия за развитие на такова възпаление създават повтарящите се движения. Такива наблюдаваме в производството - например при конвейрната работа има висока честота на стереотипните движения. Предпоставки са налице и при съвременния начин на работа с компютър, както и практически при всички видове спорт. В спортно-травматологичната практика се срещат заболявания на околоставните меки тъкани, често пъти различни от битовите и свързани със спецификата на натоварване при съответния спорт.

Кабинет в ДКЦ