Информация

Много често срещан напоследък, за съжаление, е захарният диабет при децата, който се дължи на изтощаване на задстомашната жлеза - панкреас. При децата той е инсулинозависим и се прилага Инсулин почти при всички случаи. Има само малки изключения при юноши с наднормено тегло. Винаги търсим фамилна обремененост, но напоследък често има случаи, при които детето се разболява, без да има наследственост. Основни симптоми на захарния диабет са пиене на много вода и нощно уриниране, повишен апетит, загуба на тегло, суха кожа и лигавици, дъх на ацетон. Много важно е при най-малко съмнение за това заболяване да се проверява кръвната захар, за да не изпадне детето в кетоацидозна кома със загуба на съзнанието и тежки метаболитни промени, ако диагнозата се забави.

Кабинет в ДКЦ