Полезно

Д-р Бенкова – хирург и специалист по ТРАВМИ ОТ ИЗГАРЯНИЯ, отговаря на най-често задаваните въпроси от пациентите във ВИТА

1. Д-р Бенкова, какво представлява изгарянето и как уврежда тялото ни?
Всяко увреждане на кожата и подлежащите под нея тъкани от висока температура, химически вещества, електрически ток и лъчева енергия се нарича изгаряне.

2. Кои фактори определят тежестта му?
Тежестта на самото изгаряне зависи от неговата площ, дълбочина, локализация, възрастта на пациента и придружаващите го заболявания.

3. Какъв вид медицински специалисти се грижат за пациентите с изгаряния?
Лечението се извършва от екип  специалисти, който включва пластичен хирург, анестезиолог, интернист, микробиолог, кинезитерапевт, както и превързочна медицинска сестра, специализирана в тази област.

2. Как във Сектор изгаряния на ВИТА лекувате изгарянията?
Лечението на изгарянето е локално и общо.

•    Локалното лечение има за цел да излекува раните от изгаряне.Това става чрез превръзки и пластични операции.
Чрез превръзката се отстраняват мъртвите тъкани. Тази обработка е особено болезнена и за това винаги се извършва с упойка. Използват се специализирани превръзки, съдържащи сребърни съставки, които поддържат раната стерилна и водят до оздравяване на повърхностното изгаряне.

Когато изгарянето е дълбоко и не може да оздравее с превръзки, се правят пластични операции, за което ние във ВИТА разполагаме с прекрасен високоспециализиран екип.

•    Общото лечение се провежда, ако е необходимо, и включва:

-    вливане на течности за компенсация на загубите от раните;
-    лечение на придружаващи заболявания;
-    лечение на възникналите от изгарянето усложнения и др.

Важно е да се знае , че обработката и лечението на раните от изгаряне трябва да се случи в стерилна среда от квалифициран екип специалисти и то в бърз порядък.
Всяко подценяване на ситуацията и самолечение силно повишава риска от трудно лечими последващи усложнения .


3. В Сектор Изгаряния на ВИТА какъв тип изгаряния лекувате?
Преглеждаме и хоспитализираме възрастни и деца над 15 години с леки /до 1 %/ и средни /до 6 % / изгаряния, обхващащи една или няколко области от тялото, без глава и лице.
За да се ориентирате, дланта и пръстите на пострадалия представляват приблизително един процент от площта на тялото.

4. Какви са цените за лечение на изгаряния?
Лечението на здравноосигурени лица е напълно безплатно при нас.

5. Колко време пациентът трябва да е в болницата по време на лечението?
Минималният болничен престой е четири дни, но всичко зависи от тежестта на изгарянето и вида лечение.

7. Какви документи са ни необходими, за да постъпим при Вас?
Не се изисква направление от Вашия общопрактикуващ лекар за преглед и хоспитализация. При необходимост се издава болничен лист за временна нетрудоспособност.

Записва се час за преглед или лечение на телефоните на Регистратура в МБАЛ ВИТА или online чрез платформата superdoc.bg.