Полезно

Възли на щитовидната жлеза /нодули/ – защо и как се появяват и какво е лечението?– интервю с д-р Мила Арнаудова - дм, ендокринолог във ВИТА

Д-р Мила Арнаудова, дм, е специалист по Ендокринология и болести на обмяната в ДКЦ ВИТА с над 13 години стаж. Нейните интереси са в областта на захарния диабет, предиабета, затлъстяването, щитовидните заболявания, хиповитаминозите и остеопорозата.


Д-р Арнаудова, какво представляват възлите на щитовидната жлеза?
Щитовидната жлеза е важен ендокринен орган, чиито хормони участват в регулацията на метаболизма и термогенезата. Намира се в предната част на шията. Изградена е от два дяла, които са свързани помежду си с т.нар. истмус.

Ако жлезата отделя повече от нормалното количество хормони, е налице повишена функция (хиперфункция). В случай, че щитовидната жлеза не отделя достатъчно хормони – то тя е с понижена функция (хипофункция). И двете състояния на нарушена функция на жлезата имат голямо значение и могат да доведат до значими проблеми във функционирането на организма.

Възлите на щитовидната жлеза (тиреоидните нодули) са образувания, които се формират в жлезата под въздействието на различни фактори. В голямата си част те са доброкачествени, но понякога могат да произвеждат допълнително хормони и да доведат до хиперфункция, или да нараснат значително и да доведат до притискане на околни структури. В малък процент от тях се касае за злокачествени образувания, затова щитовидните възли трябва да бъдат своевременно преценени дали и как да бъдат лекувани и проследявани.  

Каква е честотата на образуване на възли на щитовидната жлеза?
В последните десетилетия се наблюдава значително увеличение на броя на откритите възли на щитовидната жлеза при пациентите. В наши дни това е едно от най-честите ендокринни заболявания в клиничната практика. Широкото използване на ултразвукова диагностика допринася за навременното откриване на тези нарушения. Според редица епидемиологични проучвания, честотата на тиреоидните възли достига до 65% при възрастните пациенти.
 
Какви са причините за образуването им?
Точната причина за образуване на повечето възли на щитовидната жлеза все още не е известна, но има установени фактори, които увеличават риска. При голяма част от случаите се установява наследственост. Честотата на  установяване на тиреоидни нодули нараства с напредване на възрастта. Женският пол е по-склонен да образува нодули.

А кои са симптомите, които трябва да ни заведат при ендокринолога?
В повечето случаи тиреоидните нодули са безсимптомни. При нарастване на размера на възлите и притискане на околните структури може да се наблюдава  затруднение в гълтането или задух. Понякога пациентите сами забелязват изпъкване в областта на щитовидната жлеза.

Какво е лечението на възлите на щитовидната жлеза?
Лечението зависи от вида на възела, от функцията на щитовидната жлеза, от размера на формацията, от съмнителни ехографски белези за злокачественост. В част от случаите се налага провеждане на биопсия. След оперативно лечение на щитовидната жлеза се налага оценка на тиреоидната функция и се преценява необходимостта  от провеждане на заместително лечение с тиреоидни хормони.

Клиничното значение на възлите на щитовидната жлеза, освен възможните компресивни симптоми, включва най-вече възможността за наличие на тиреоиден карцином. Въпреки че повечето възли са доброкачествени, винаги се подозира възможност за злокачествена дегерация, затова е необходимо периодично проследяване на образуванията. Имайки предвид голямата  честота на измененията, активната профилактика и ултразвукова диагностика сред пациентите би довела до по-ранното им откриване и по-добра прогноза при лечение.

Как могат пациентите да се свържат с Вас?
Ако се нуждаете от преглед, изследване или консултация, може да се запишете на телефоните на Регистратура във ВИТА или да си запазите час през платформата superdoc.bg.