Профилактичен пакет Мъжко здравe

Профилактичен пакет „Мъжко здраве“
Със закупуването на  пакетната услуга „Мъжко здраве“, предлаган от  ДКЦ ВИТА, Вие получавате голям брой специализирани медицински услуги на по-ниска цена, като така, естествено, плащате  по-малко пари. Този пакет Ви гарантира сигурност, че ще получите висококачествена медицинска помощ при нас.

1. Услуги, включени в профилактичен пакет „Мъжко здраве“
 

Услуга: Брой:
Преглед при уролог с ехографско изследване 1
Преглед  при невролог 1
Преглед  при офталмолог 1
Преглед  при кардиолог (ЕКГ, BMI, артериално налягане) 1
Клинична лаборатория:
ПКК, Кратинин, Пикочна киселина, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Homa Index, Липиден профил, Тестостерон, PSA, Пълно изследване на урина.
1


2. Цена на пакета: 400 лв.
3. Срок на валидност на пакета: Една година, считано от датата на закупуване.
4. Условия за ползване на пакета:
4.1 Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица.  Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.
4.2. Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.
4.3. Прегледите при специалист се провеждат след предварително записан час.
4.4Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.