Информация

От 01.2017 - специалист акушер - гинеколог в МБАЛ „Вита”;
От 10.2012 до 10.2016 - лекар, специализант в II САГБАЛ "Шейново", София (България).

Образование и обучение;
01.01.2017– досега - специалист по акушерство и гинекология, Медицински университет София, София (България);
01.10.2004–01.10.2010 -лекар по обща медицина, Медицински университет София, София (България).

Допълнителна квалификация:
Hysteroscopy Symposium + Live Surgery Training Sessions (Participation in the scientific program and succesfully completed simulator hands-on training and live surgery hands-on training on office hysteroscopy, 11.2017, Sofia;

Курс "Колпоскопия и лечение на преканцерозите на маточната шийка", МУ- София, 03.2017 г.;

Курс "Хистероскопия - с практически занимания", МУ- София, 11.2017 г.;

Курс "Гинекологична лапароскопия - с практически занимания", МУ- София, 12.2017 г.

Езици: Английски

Кабинет в ДКЦ

Отделение в МБАЛ

Актуално

Виж всички