Информация

от 1996 г. медицински управител и спeциалист по вътрешни болести в Медицински център "Вита"

1995 г. – 1997 г.- Клиничен ординатор по вътрешни болести Медицинска Академия -София

1992 г. - 1995 г. - Интернист във вътрешно отделение на ІІ - ра Градска болница, София

Оторизиран лекар от посолствата на САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия

Образование: висше медицинско, МА - София, 1991 г.

Специализации и признати специалности:
1. Придобита специалност по вътрешни болести 1996 г.

Чужди езици: английски, руски

Кабинет в ДКЦ

Актуално

Виж всички