Информация

От 1999 г. специалист ортопед – травматолог в болница „Вита”

Образование: висше медицинско, ВМИ - София, 1989 г.

Специализации и признати специалности:

Специализира двукратно във Франция - Париж - Institut de la
Main при проф. Тубиан и проф. Жилбер

Професионални интереси в ортопедията и травматологията:
хирургия на горен крайник, микрохирургия

Член на Българското дружество по хирургия на ръката
Член на Българското дружество по ортопедия и травматология
Член на Българския лекарски съюз
Научен сътрудник I ст. към Катедра по ортопедия и
травматология при ВМИ - София
Участия в специализирани конгреси и конференции у нас и в
чужбина
Автор на над 20 научни публикации у нас и в чужбина

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ

Заболявания