Информация

Образование:
2008 г. медицина МУ София
2013 г. Акушерство и гинекология МУ Плевен

Биография:
2009 – 2013 УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – гр. Плевен
2013 – 10.2018 г. МБАЛ „Рахила Ангелова“ - гр. Перник
11.2018 – МБАЛ ВИТА

Квалификации:
Гинекологична оперативна техника
Ехографска и доплерова диагностика

Многобройни участия в конференции, семинари и събития

Членства:
- Български лекарски съюз
- Българско АГ дружество

Езици: Английски

Кабинет в ДКЦ

Отделение в МБАЛ

Актуално

Виж всички