Информация

януари 2017 г. - МБАЛ „Вита”, София, България.
ноември 2013 г. - уролог в МБАЛ "Вита"
ноември 2006 - ноември 2013 г. – уролог-хирург в Урологично Отделение на “МБАЛ Токуда Болница София АД“
май 2004 – ноември 2006 г. - уролог-хирург в Урологично Отделение на „МБАЛ -4-София АД”
април 2002 – ноември 2006 г. – консултант уролог в .„Национална Кардиологична Б-ца“ и уролог-ординатор в „ДКЦ 6“
2005 г. – консултант уролог в МСЦ“ЗАКРИЛА“ ЕООД

Образование и следдипломни квалификации:
2008 г. - Издадено удостоверение-серия А,№5723 за правоспособност и професионална квалификация за използване на ядрената енергия, за работа в екип с рентгенова диагностична апаратура („Национален Център по Радиобиология и Радиационна Защита“ към МЗ)
2001-2002 г. - Индивидуален курс по „Обща Хирургия“ („МБАЛ-Александровска” - гр. София)
2001-2002 г. -Индивидуален курс по Гръдна Хирургия („МБАЛ-Александровска” - гр. София)
2001-2002 г. - Индивидуален курс по Съдова Хирургия („Национална Кардиологична Б-ца - гр. София“)
2001-2002 г. -Индивидуален курс по „Ултразвукова диагностика на пикочо-половата система“ „МБАЛ-Александровска” - гр. София)
2001-2002 г. -Сертификат от „Българската Асоциация по Ултразвук в Медицината“ за признаване на право за работа с ултразвукова апаратура в областта на „Абдоминална ехография и повърхностни структури“
2002 г. – Придобита специалност по Урология („МБАЛ Александровска” – гр. София)
1991 - 1997г. – Висше образование (МУ-София)

Езици:
Румънски
Сърбо-хърватски
Руски
Немски
Английски

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ