Информация

Д-р Илия Карагьозов д.м. завършва медицина в Медицински Университет - София през 1994 г.
През 1995г- 1998г работи като клиничен ординатор към катедрата по Акушерство и Гинекология в СБАЛАГ “Майчин Дом“, където придобива и специалност по акушерство и гинекология.
1998г.- 2006г.- старши -асистент към Катедрата по Акушерство и Гинекология,СБАЛАГ „Майчин Дом “ София на Медицински Университет София.
2009г.- придобива специалност и по Обща и Коремна хирургия, специализирал в I-ва Хирургична Клиника на Университетска Болница Александровска, София под ръководството на проф. Радослав Гайдарски и проф. Виолета Димитрова.
2006г- 2018г- Завеждащ отделение по Обща и оперативна гинекология,тазова хирургия и акушерство към МБАЛ „Токуда Болница софия“ АД, София
2016 г. придобива научна степен ДОКТОР по научна специалност Обща хирургия
От 2018 г. е Началник отделение по Гинекология в МБАЛ „ВИТА“.

Д-р Карагьозов е преминал редица квалификационни курсове по ехография и мониториране на плода, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, урогинекология, онкогинекология, стандартна гинекологична хирургия. Има над 30 публикации в български и чуждестранни научни списания – Германия, Унгария, Македония и Великобритания. Участия в множество конгреси, конференции и симпозиуми като лектор в България и чужбина.

През 2007 г въвежда за първи път в страната лазерната ексцизионна хирургия в амбулаторни условия при предракови състояния на женската генитална система (лазерна конизация).

През 2017 г издава монография „СО2- лазерна колпоскопска хирургия в амбулаторни условия. Практическо ръководство за специалисти акушер-гинеколози и онкогинеколози“
Приоритет в професионалната му дейност е ранната диагностика на онкологичните заболявания на женската полова система, радикалната онкогинекологична и разширена тазова хирургия.

Владее английски и немски език.
Д-р Карагьозов е член на Управителният съвет на Българското дружество по Акушерство и гинекология (БДАГ), Управителният съвет на Българска асоциация по Онкогинекология (БАОГ), Български лекарски съюз (БЛС), Българската асоциация по миниинвазивна гинекология (БАМИГ),ESGO (European Society of Gynaecological Oncology).

Отделение в МБАЛ

Актуално

Виж всички