Информация

Октомври 2022г. Рехабилитатор в МБАЛ ВИТА

Септември 2015 – Юли 2019г. - СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев" – гр. София - Рехабилитатор/Ерготерапевт
Юни 2018 – Септември 2018 - Евро Релакс – Стара Загора - Масажист
Юни 2017 – Септември 2017- Галакси 88 – Стара Загора - Масажист
Образование:
Август 2020 – До момента - Факултет по обществено здраве – МУ София - Здравен мениджмънт, Магистър – Обществено здраве и здравен мениджмънт

Септември 2015 – Юли 2019 - Тракийски Университет – Медицински Факултет , гр.Стара Загора -Кинезитерапия, Лечебен масаж, Физиотерапия и Ерготерапия. Бакалавър – специалност: Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Квалификации и специализации:
Септември 2018- Април 2019- Участие в проект на Медицински Факултет на тема: "Осигуряване на здравословен стил на живот при възрастни хора с диабет"

Май 2019 - Участие в научна конференция за студенти и млади учени с международно участие. Доклад на тема: Кинезитерапия и Ерготерапия при въздрастни хора с диабет.

Отделение в МБАЛ