Информация

1973 г. - Проф. Елисавета Петрова завършва медицина в Медицинска академия, София

1979 г. придобива "Пневмология и фтизиатрия"

1988 г. придобива втора специалност "Професионални заболявания".

1988 г. защитава дисертация за "Доктор по медицина" с теза: "Късни форми на силикоза и силикотуберкулоза"

2005 г. получава научна степен "Доктор на медицинските науки" след защита на дисертация "Праховите професионални белодробни болести от неорганични прахове".


От 1974 г. работи последователно като лекар-ординатор в Ревмокардиологично отделение при Първостепенна окръжна болница, Благоевград. В периода 1975–1979г. е клиничен ординатор в Институт по белодробни болести и във вътрешните клиники на Медицинска академия, София. През 1979г. е лекар ординатор (2м.) в Торакална клиника на Националния институт по онкология, София. От 1979 г. е последователно лекар ординатор в кабинет по функционално изследване на дишането, Специализирана ТЕЛК по професионални болести; научен сътрудник ІІ ст. в белодробно отделение, главен асистент (завеждащ сектор и завеждащ отделение по пневмокониози), ст. н. с. ІІ ст. в белодробно отделение при Клиника по професионални заболявания, член и председател на Диагностично – експертната комисия по професионални болести. От 2002 г. до 2010 г. Е ст. н. с. ІІ ст. и професор - началник Клиника по професионални заболявания, Университетска МБАЛ “Свети Иван Рилски”, София. От 01.12.20010г. е ръководител на сектор „Превантивна медицина” при ДКЦ "Токуда", София.


Автор на над 250 научни труда и ръководител на множество научни проекта. Проф. Петрова е дългогодишен член на “Българското научно дружество по белодробни болести”, а от 2008 г. е председател на новосформираното Българско научно дружество по професионалбни болести. Член е на European Respiratory Society (ERS).


В продължение на 31 години преподава "Професионални болести" като асистент, доцент и професор в Катедрата по професионални болести в Медицински университет-София и 9 години - англоезично обучение на чуждестранни студенти в МУ-Плевен и МУ-София. От 2016 г. е преподавател в Медицински факултет на СУ "Климент Охридски".

Кабинет в ДКЦ

Актуално

Виж всички