Информация

Рагадите са нарушения на целостта на епитела на гръдните зърна, които понякога се получават по време на кърмене. Те се появяват на третия до петия ден от раждането и са по-чести при първескини. Разположени са както в основата, така и на върха на зърното. В зависимост от засягането на подлежащите тъкани, рагадите биват повърхностни и дълбоки.
 

Отделение в МБАЛ

Актуално

Виж всички