Информация

По принцип те се делят на два вида:

  • микроангиопатия
  • макроангиопатия.

Диабетната микроангиопатия е специфично усложнение на диабета и е резултат на нарушения метаболизъм на въглехидрати и липиди. Настъпилите промени засягат най-малките съдове – капиляри, артериоли и венули с прогресиране на тяхното увреждане – увреждат се техните стени и се натрупват кръвни клетки. Тъканният кръвоток рязко намалява (тъканна хипоксия). Засягат се предимно бъбреците, ретината и крайниците (стъпало и пръсти). Обикновено се развиват тъканни некрози на кожа и подкожие.

Диабетната макроангиопатия се изразява в ранна атеросклероза и отлагане на калций в стените на средно- и едрокалибрените артерии от мускулен тип (на сърцето, долните крайници). Настъпват частични запушвания на кръвоносните съдове, които намаляват значително притока на кръв за съответната артерия. Това нарушава тъканното хранене, развива се ХАНК на долните крайници или постоянна болка, или гангрени. На този фон при минимална травма (врастнал нокът, разранен или изрязан мазол и др.) може да се стигне до напредваща инфекция на стъпалото (диабетно стъпало), която да заплашва крайника с ампутация. 

Описаните промени налагат консултирането на диабетно болните от съдов хирург, проследяване на рисковите групи и поне веднъж годишно провеждане на ултразвуково доплерово изследване.

Лечението е медикаментозно и хирургично – лечение с хирургични превръзки или оперативно.

Кабинет в ДКЦ

Актуално

Виж всички