Полезно
25.03.2021

Кои са причините за затлъстяването и как успешно да се преборим с него? – интервю с д-р Мая Христозова – ендокринолог в МБАЛ ВИТА

Д-р Христозова, какво всъщност представлява затлъстяването?
Затлъстяването е хронично страдание, при което е налице повишено натрупване на мазнини в тялото. То е метаболитно заболяване с характер на епидемия и е една от водещите причини за смърт в световен мащаб, защото само по себе си е свързано с редица други сериозни болести и усложнения.

Как се стига до затлъстяването? Кои са причините за него?
Причините, водещи до затлъстяване, са много и разнообразни. Често при отделните хора те са комбинирани – прием на голямо количество храна, намалена физическа активност, генетични фактори, физиологични фактори - нарушения в обмяната на мастната тъкан, хормонални нарушения, увреда на някои центрове в хипоталамуса, имащи отношение към ситостта. Понякога има и психологически фактори - свръхприем на храна в отговор на стрес, тревожни състояния, депресия  и т.н.

Как се определя степента на затлъстяването?
Съществуват различни степени на затлъстяване:

- Според Индекса на телесна маса:

  • от 30 до 35 кг/м2 е налице първа степен затлъстяване,
  • от 35 до 40 кг/м2 втора степен затлъстяване, а
  • над 40 кг/м2 е трета степен.

От 25 до 30 кг/м2 приемаме за наднормено тегло, а от 18.5 до 25 кг/ м2  - за нормално тегло.

 - Има и различни видове затлъстяване според причината:

  • Първично:

Това е най-често срещаното затлъстяване, което е свързано със свръххранене и/ или с намалена физическа активност на фона на най-често генетична предиспозиция.

  • Вторично:

Затлъстяване, което е свързано с ендокринно или друго заболяване - намалена функция на щитовидната жлеза, на половите жлези, намалена продукция на соматотропен хормон, инсулинова резистентност и други.

  • Синдромно затлъстяване:

Това е затлъстяване в рамките на различни генетични синдроми като синдром на  Прадер Уили, синдром на Ангелман и други. Открива се в ранна детска възраст и е свързано с редица малформации - неврологични, бъбречни, очни и т.н.

- Затлъстяването се разделя също така и на хиперпластично и хипертрофично:
Хипертрофичното затлъстяване се характеризира с увеличение на обема на мастните клетки. Най-често то се развива при възрастните хора и е зависимо от външни фактори като свръхприем на калории и намалена физическа активност. Обикновено не е тежко по степен.

Хиперпластичното затлъстяване - при него е налице увеличаване на броя на мастните клетки, които запазват своя обем. Такъв тип затлъстяване се развива най-често в детската възраст. Смята се,  че при него водещи са генетичните причини и свръхприемът на храна от майката по време на бременността, особено в последните месеци, което води до разрастване на мастната тъкан у плода. Впоследствие тази мастна тъкан няма как да намали обема си и води до отделяне на вещества, които от своя страна стимулират апетита и така се завърта един порочен кръг.

- Затлъстяването спрямо клиничната си изява бива:

  • Гиноидно затлъстяване или още т.нар. тип "круша". То се характеризира с увеличение на мастната тъкан в областта на ханша и бедрата и създава проблеми от механичен тип като проява на артрозна и варикозна болест. Това затлъстяване обаче е от хиперпластичен тип и много трудно се поддава на лечение.
  • Андроидно затлъстяване - или още т.нар. тип "ябълка" или централно затлъстяване. То се характеризира с натрупване на мастна тъкан в областта над ханша и около вътрешните органи. То често се асоциира с повишен риск от метаболитен синдром - захарен диабет тип 2, артериална хипертония, дислипидемия, хиперурикемия. То по своята същност е хипертрофично затлъстяване и при подходяща диета и физическа активност се поддава на терапия.


Затлъстяването, което в наши дни има характериситките на епидемия, има не само естетически последици, но и носи със себе си редица здравни рискове. Хората със затлъстяване боледуват много по-често от захарен диабет тип 2, артериална хипертония, дислипидемия, някои видове карциноми, болести на жлъчния мехур, обструктивна сънна апнеа, нарушен фертилитет, инсулти, имат психо-социални проблеми и други. В момента, по време на пандемията, са изключително застрашени от заразяване и от тежко протичане на Ковид-19. Всъщност при тях смъртността е на първо място между всички други заболявания.

Повечето от заболяванията на пациентите със затлъстяване са хронични, изискват дългогодишно лечение и водят до необратими последици. Ето затова е необходимо лечението на затлъстяването да започне колкото се може по-рано, преди да са се развили някои от усложненията му.

Как се диагностицира затлъстяването?
На първо място са снемането на анамнеза за генетична предиспозиция, прием на лекарства, придружаващи зъболявания, наличие на хранителни разстройства /булимия и други/, етническа принадлежност/ различни граници за ИТМ и обиколка на талия/, физическа активност и т.н.

Трябва да се получи мнението и на пациента за това, какви очаквания има по отношение на крайните цели от отслабването и какви биха били пречките за постигането им.

Физикалният преглед включва изчисления на ИТМ, измерване на ръст и тегло, измерване на артериално налягане. Провеждат се и лабораторни изследвания като липиден профил, кръвна захар на гладно или тест за обременяване с глюкоза и ИРИ, хормонални изследвания и други, в зависимост от конкретния пациент.

Как във ВИТА се лекува затлъстяването?
Затлъстяването като състояние, което има много здравни последици, е необходимо да се проследява и лекува от мултидисциплинарен екип, включващ общопрактикуващи лекари, ендокринолози, психотерапевти, диетолози, хирурзи с насоченост към бариатричната хирургия, гастроентеролози, кардиолози, психолози и други.

Моето мнение е, че главното звено в този голям екип е пациентът. Без неговото участие, мотивация и ангажираност и най-доброто лечение не би могло да има дълготраен ефект. Ето затова целите, които си поставя  всяко звено от екипа, са индивидуализирани - спрямо особеностите на конкретния пациент и към неговите придружаващи заболявания.

Тези цели се ориентират преди всичко към редукция на здравния риск, тоест лекуват се именно придружаващите заболявания. Стремим се целите на екипа  да бъдат дългосрочни и реалистични. Тоест – идеята е не само да се редуцира телесното тегло, но и пациентът да си създаде необходимите здравословни хранителни и двигателни навици, които да запази до края на живота си, за да не се върне никога повече към болестта.

Методите за лечение на затлъстяването са:
* Подходящ хранителен режим;
* Съобразена физическа активност;
* Медикаментозна терапия;
* Бариатрична хирургия.

Всички тези етапи в лечението на затлъстяването са застъпени в различна степен при отделните пациенти. Всеки човек посещава и се лекува от отделните специалисти от мултидисциплинарния екип на ВИТА в зависимост от състоянието му и от дългосрочните му цели. Понякога лечението на това заболяване продължава месеци наред, но крайната цел винаги си струва – връщането на пациента в нормалния живот и спасяването му от тежки увреждания.

Всички, които имат нужда от консултация и преглед, могат да се обърнат към нас на телефоните на Регистратура или да си запишат час през superdoc.bg.
Очакваме Ви!