10.01.2023

Рак на маточната шийка – честота, симптоми и превенция – според д-р Крумов от МБАЛ ВИТА

Д-р Иван Крумов акушер-гинеколог, е част от екипа на доц. д-р Илия Карагьозов дм в МБАЛ ВИТА в Отделението по оперативна гинекология. Професионалните му интереси са в областта на доброкачествените и злокачествените заболявания в гинекологията, профилактиката и деструктивното лечение на преканцерозите на маточната шийка и минимално инвазивната хирургия в гинекологията. Участник е в научни статии, публикации и конгреси съвместно с д-р Илия Крагьозов.

Д-р Крумов, каква е честотата на рака на маточната шийка и има ли възраст, която е по-засегната?
Това е един от най-честите злокачествени тумори при жените. Ракът на маточната шийка е определян като рак на младите, защото заема второ място по честота сред жените на възраст между 15 и 44 години. Нарастването на заболеваемостта е най-изразено в две от възрастовите групи - при жени на възраст от 30-39 г. и 40-49 г. За разлика от тях темповете на нарастване на заболеваемостта при жени над 60 години и при 20-29-годишните са сравнително ниски.

Според Националния раков регистър около 65% от диагностицираните пациентки са в I и II клиничен стадий, 30% са в III и IV стадий и изключително малко са с СIS (carcinoma in situ) и CIN (интраепителна неоплазия).

Колко често трябва да се правят рутинни прегледи и винаги ли може да се хване ранен стадий на заболяването при един нормален гинекологичен преглед?
Доказано е, че този тип  рак има сравнително бавно развитие. Този факт спомага за ранната  му диагностика и адекватно лечение.  Цитологично изследване под формата на PAP-тест или течно-базирана цитонамазка, комбинирани задължително с колпоскопия, са златен стандарт за вторична профилактика. Комбинацията от тях позволява на акушер-гинеколога да определи шийката като здрава. При липса на повод за по-активно наблюдение, такъв скрининг се прави на  12-18 месеца.  ДНК-типизацията на HPV е препоръчително да се включва в скрининга през около 2-3 години. Ако резултатът от теста е отрицателен, то Вие имате много нисък риск за развитие на карцином през следващите 5-10 години.

Има ли превенция и колко важна е тя?
 Първичната профилактика или ваксинацията е основен пункт в превенцията на тази патлогия. В световен мащаб тя се прави при момчета и момичета, които още не са започнали половия си живот на възраст между 9 и13 години.  Доказано е, че ваксинацията намалява заболеваемостта с около 70 %.  Вторичната такава, както обясних, включва изработване на скрининг, включващ цитологично изследване, колпоскопия и преценка за ДНК-типизация. Като КОЛПОСКОПИЯТА е задължителното допълнение към него, защото цитонамазката е изследване с около 50% специфичност.
Доказани рискови фактори са ранното начало на полов живот, честата смяна на партньори, наднорменото тегло и тютюнопушенето.

Има ли симптоми, които могат да ни кажат, че имаме проблем?
Предраковите изменения и ранните стадии на рака на маточната шийка  обикновено  са асимптомни. Такива се появяват в по-напредналите случаи, когато  шансовете за успешно лечение са по- малки.  Първи проявления най-често са кървенето извън цикъл, посткоиталното кървене или такова по време на гинкекологичен преглед. Като добавка може да има болки в таза, диспареуния и загуба на тегло.


При фамилна обремененост трябва ли да зачестим срещите с гинеколог?
През осемдесетте години на 20 век немският професор Харалд Цур Хаузен открива HPV (човешки папиломен вирус) в предраковите лезии  на маточната шийка, като се описва активна транскрипция на вируса в раковите клетки. С тези открития се отхвърлят версиите за фамилна обремененост при рака на маточната шийка.  Това му революционно откритие го удостоява с Нобелова награда за медицина през 2008 година.

Какви са първите стъпки след поставянето на такава диагноза?
Диагнозата за рак на маточната шийка се поставя чрез хистологично изследване (Прицелна биопсия или цервикално абразио). Добрата медицинска практика изисква това да стане под колпоскопски контрол и в амбулаторни условия. След поставяне на диагноза и определена хистологична верификация на тумора, следващата стъпка на лекаря е да определи стадия на болестта. На първо място това става чрез гинекологичен преглед, определяйки големината на шийката и ангажираността на прилежащите й елементи към процеса. Назначава се образно изследване, като се препоръчва това да е компютърна томография на корем и малък таз с контраст, както и туморен маркер SCC (сквамоцелуларен карциномен антиген).
Установяването на точния стадий на болестта определя и подхода в лечението й.

Какви са начините за лекуване и различните стадии?
Преканцерозите на маточната шийка се третират успешно в амбулаторни условия чрез различни деструктивни техники. Използват се аблативни техники, LLETZ (lesion only resection); LLETZ – конизации; лезиите могат да бъдат коригирани и чрез лазерна техника. Добрата медицинска практика изисква всички тези процедури да се извършват под колпоскопски контрол.
Веднъж достигнал до стадий на инвазивен карцином, процесът започва своето локално развитие и разпространение в съседни структури или далечни такива по лимфогенен механизъм и по-рядко по кръвен.
Лечението в ранните стадии на заболяването е чрез първична хирургия и последваща адювантна терапия.  В напредналите стадии се започва с предоперативна лъче-химиотерапия и на втори етап е хирургичното лечение.

При адекватно проведено лечение прогнозата при рака на маточната шийка е сравнително добра, като общата 5-годишна преживяемост според различните автори е в границите от 46 до 81%, като варира от 100% при CIS, 80-96% при I-ви ст., 60-75% при II-ри ст., 30-40% в III-ти ст. и в 0-15% при IV-ти стадий.   

Какво е лечението на рецидивите и метастатичните случаи? 
Локалните рецидиви  се третират чрез перкутанна лъчетерапия. Тазовите такива след могат да се лекуват хирургично през есктирпация на рецидив до тазова екзентерация.   

Какви са Вашите съвети към дамите?
В национален мащаб върви изготвянето на Национален антираков план, който да урегулира ваксинацията  и скрининга за превенция на раковите заболявания от гинекологичен произход.  Работещите програми в Западна Европа и САЩ показват висок процент спадане на случаите на карцином на вулва, влагалище и маточната шийка.

     Ние във ВИТА съветваме пациентките да не пропускат скрининговото изследване на маточната шийка, като освен цитологично изследване, да искат от своя акушер-гинеколог и колпоскопско такова, за да са спокойни и сигурни за здравето си.

Въпросите зададе Александра Любова

Ако желаете да получавате интересна и полезна информация, абонирайте се за нашия имейл бюлетин!

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН


Може да Ви интересува също:

*Как да се предпазим от рака на гърдата - сами и с помощта на модерната медицина? - интервю с д-р Иван Крумов – акушер-гинеколог, част от екипа на доц. д-р Илия Карагьозов дм в отделението по Оперативна Гинекология на МБАЛ ВИТА
*‘‘КОЛОНОСКОПИЯТА осигурява превенция, която може да ви спаси живота“ – интервю с д-р Койнарски – гастроентеролог във ВИТА
*Голяма част от ортопедичните проблеми при децата са поправими, стига да се установят навреме– смята д-р Фурсова от Отделението по ортопедия и травматология на МБАЛ ВИТА
*Безобидно развлечение ли е култовото напоследък дишане на райски газ? - интервю с д-р Ясен Грозев, анестезиолог във ВИТА