Полезно

Усложнения при обрязване в домашни условия от практиката на уролозите в Болница ВИТА

В медицината има неписано правило, че един клиничен случай никога не идва сам. Ако лекарят срещне даден проблем, много вероятно е да му се наложи да се справи с него отново относително скоро. Както повелява този „закон“ в рамките на първото полугодие на 2023 г. в „Отделение по Урология“ на МБАЛ „ВИТА“ постъпиха за лечение четири деца с усложнения след проведено традиционно обрязване в домашни условия. Повишената инцидентност ни насърчи да се замислим и  задълбочим в темата, тъй като я намираме за силно социално значима. Прагматизмът на професията не ни позволи да се ограничим с чисто суеверни обяснения за случилото се.

Първият въпрос, който възникна у нас, беше: „Трябва ли да обезкуражаваме традицията на обрязването (циркумцизио)?“. Какви ползи носи и какви рискове крие то в чисто здравен аспект? 

След проведения систематичен преглед на актуалните наблюдения и проучвания в световен мащаб  достигаме до няколко извода. Обрязването води до доказани медицински ползи: понижен риск от инфекции на пикочните пътища, намален риск от зарзяване с вирусите HIV и HPV,  както и някои други полово предавани инфекции, подобрена хигиена и понижена вероятност за развитие на рак на половия член. 

Липсват убедителни научни данни в подкрепа на тезите, че мъжете, претърпяли циркумцизио, страдат от негативни психологически последствия и нарушения в сексуалната функция. Според някои автори ползите надвишават рисковете от интервенцията в съотношение 200:1. Разполагайки с тази информация не е трудно да разберем защо тази традиция е залегнала в някои култури в исторически план.

Ако даден хирург твърди, че не се случва пациентите му да имат следоперативни усложнения, то той или не работи, или е неискрен. Като всяка една оперативна интервенция и тази крие своите рискове. Проучванията показват, че вероятността за развитие на тежко или практически непоправимо следоперативно усложнение зависи от три основни фактора: подготовка и квалифицираност на екипа, стерилност и хигиенни условия, и опит. 

Статистиката поставя обрязването в домашни и в болнични условия в двата края на спектъра. За щастие и четирите случая, с които се срещнахме ние в Отделението по урология на Болница ВИТА, подлежаха на корекция - на цената на усилия на медицинския екип, страдание от страна на децата и семействата им.


При разговорите с родителите ни направи впечатление, че един от основните фактори, който ги възпира да се доверят на медицинските специалисти, е фактът, че в лечебно заведение обрязването се случва в условията на пълна анестезия. Тук е моментът да благодарим на д-р Виктория Стоянова – анестезиолог-реаниматор в МБАЛ „ВИТА“, която ни насочи към едно изключително любопитно австралийско проучване по темата. Основна опорна точка за хората, които предлагат обрязване в домашни условия, е тезата, че нервната система на кърмачетата е недоразвита и те не изпитват болка при провеждане на интервенцията. На база на замерени обективни показатели (сърдечна честота и кръвно налягане, нива на кортизол в кръвта) се стига до извода, че децата изпитват силна болка, но нямат развити стратегии и умения да реагират като възрастен. 

„Липсата“ на реакция се интерпретира като дисоциативен шок. Смята се, че отсъствието на обезболяване или неадекватното такова могат до доведат и до трайни поведенчески промени. Нещо повече – общата анестезия превъзхожда значително локалните методи при пренебрежими рискове след навършване на 6-месечна възраст.


Литературният обзор и нашият опит бяха представени на Националния годишен конгрес по Урология, който се проведе в началото на месец септември 2023 г. В рамките на проведената дискусия срещнахме сходни наблюдения от страна на  колегите детски уролози и уролози, както и единодушие по отношение на мнението, че практиката да се обрязват деца в домашни условия е рискова, порочна и следва да бъде обезсърчавана активно.

Урологичното отделение на Болница ВИТА с ръководител  д-р Емил Атанасов разполага с екип от опитни специалисти и съвременна апаратура. Част от клиничните случаи са в областта на детската урология, включително лечение на усложнения при обрязване в домашни условия. Сектор Детска урология на ВИТА e вторият, създаден в страната. В екипа са: д-р Симеон Андреев и д-р Иван Александър Георгиев.
За записване на час за консултация тук  или на тел.: 02 45 22 000.

Източници:
American Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision: Susan Blank, Michael Brady, Ellen Buerk etc. DOI: 10.1542/peds.2012-1990

Critical evaluation of arguments opposing male circumcision: A systematic review Brian J Morris , Stephen Moreton , John N Krieger  DOI: 10.1111/jebm.12361

Complications of circumcision in male neonates, infants and children: a systematic review Helen A Weiss 1, Natasha Larke, Daniel Halperin, Inon Schenker DOI: 10.1186/1471-2490-10-2

Circumcision of neonates and children without appropriate anaesthesia is unacceptable practice B R Paix 1, S E Peterson DOI: 10.1177/0310057X1204000318