Информация

Д-р Десислава Иванова завършва Медицински университет – гр. Плевен през 2014г. Същата година започва работа в Първо отделение по вътрешни болести на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"АД гр. Велико Търново като лекар ординатор. През Февруари 2015г. започва специализация по Ендокринология и болести на обмяната, като по време на специализацията работи паралелно и в Спешно отделение към болницата. През май 2019 г. придобива специалност по "Ендокринология". Интересите и са насочени към Захарен диабет, Захарен диабет и бременност, Метаболитен синдром, Тироидна патология, хипофизни и надбъбречни заболявания. Д-р Иванова не преглежда деца.


Участие в научни конгреси и симпозиуми:

Ехография на щитовидна жлеза курсове 2019 г. и 2020 г.


Член на Българското дружество по ендокринология

Член на Български лекарски съюз

Сертификат - "4th EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications". 20-22 April 2017 Sofia, Bulgaria

Кабинет в ДКЦ

Отделение в МБАЛ

Актуално

Виж всички