Информация

Проф. Людмила Иванова е част от екипа на ДКЦ ВИТА от март 2022г. Тя е специалист по хранене и диететика с над 42 години медицински опит. Прилага диетотерапията при възрастни пациенти и деца с различни хронични заболявания, след оперативни интервенции и състояния на хранителни дефицити. Разработва индивидуални режими за хранене за редукция на теглото и подобряване на хранителния статус, намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания и метаболитен синдром. Работи също и с лица без здравословни проблеми и с бременни жени за утвърждаване на здравословен хранителен модел, съобразен с физическото натоварване и физиологичното състояние.

1979г. Завършва Медицински университет София
1986г. Придобива специалност Хранене и диететика (Хигиена на храненето)
1994г. Придобива специалност Хигиенна токсикология придобива през 1986 г.

1992г. защитава дисертация на тема: Експериментални проучвания върху ефекта на комбинирана добавка на калций и цинк при кадмиева интоксикация. Има проведени специализации в Център за контрол на заболяванията в САЩ, Ягелонски университет в Полша, Каролински университет, Център Новум.

От 1980 г. до 1982 г. проф. Иванова работи като ординатор във Вътрешно отделение Благоевград. След това последователно е научен сътрудник по хранене и диететика и старши научен сътрудник в Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене.

От 2004 г. до 2007 г. е експерт по хранене в УНИЦЕФ Украйна.

Работи като доцент към Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград и професор в Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Владее английски, немски и руски език.

Кабинет в ДКЦ

Отделение в МБАЛ

Актуално

Виж всички