Информация

Преслава Биковска е част от екипа на МБАЛ и ДКЦ Вита от май 2019 година.

Има опит в детско-юношеската и в здравната психология. Провежда индивидуални психологични консултации при житейски кризи, травматични събития (болест, загуба), професионално прегаряне, тревожност и др. Консултира семейства по въпроси, свързани с детското развитие, поведенчески и емоционални затруднения, взаимоотношения в семейството и в групата връстници, училищна готовност, проблеми с ученето и др.

Има специализиран опит за психодиагностика на детското развитие и терапевтична работа с деца с трудности в развитието.

Преслава Биковска е бакалавър по „Психология“ и магистър по "Детско-юношеска и училищна психология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Преминала е редица обучения за диагностични, консултативни и психотерапевтични умения (динамично интервю, позитивна психотерапия, поведенческа терапия и др.). Към момента продължава обучението си във фамилна терапия и психодрама.

Кабинет в ДКЦ

Актуално

Виж всички