Информация

Деница Анастасова е клиничен психолог към МБАЛ и ДКЦ Вита с професионален опит в сферата на зависимостите и здравословното хранене. Завършила е магистратура "Клинична и консултативна психология" към Софийски университет "Св. Климент Охридски" и бакалавър "Психология" към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Обучена е по метода на Когнитивно-поведенческа терапия и в работата си прилага интегративен подход. Има опит в консултирането на възрастни, тийнейджъри и техните семейства при различни проблеми – тревожност, депресия, зависимости, екзистенциални кризи (междуличностни конфликти, загуба, раздяла, травматични преживявания) и др.

Деница Анастасова има множество допълнителни обучения, курсове и семинари с практическа насоченост. Професионалните ѝ компетенции са в индивидуалното и групово психологично консултиране. Реализира тренинги и обучения в сферата на личностовото израстване, превенция на употребата на психоактивни вещества, подобряване на родителската компетенция и др.

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ

Актуално

Виж всички