Информация

Д-р Людмил Шопов завършва Медицинския университет София през 2013 г.
Специалност Кардиология придобива през 2018 г., а Сертификат за ехокардиография - през 2019г.
Асистент е към Катедра по Спешна медицина на Медицински Университет София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ от 2019 година.
От 2013 г. до момента е лекар в Клиника по Кардиология на УМБАЛ „Царица-Йоанна – ИСУЛ“.
От 2019 година се присъединява и към екипа на ДКЦ ВИТА.

Д-р Людмил Шопов

Кабинет в ДКЦ